Det kan nok ikke undre nogen at Et Godt Liv -set med en klinisk psykologs øjne- er tæt forbundet med Indre Processer. Oplevelse af Sundhed og Velvære relaterer sig til harmoniske psykiske processer. Tanke -Følelse-Krop-Handling udgør tilsammen en helhed. Familien og de sociale netværk danner rammen om helheden. Ubalance i helheden påvirker tanker og følelser om Sundhed og Velvære. Hverdagslivet kan for den enkelte blive præget af negative mønstre. Hos mange er hverdagen påvirket af negative mønstre som f.eks. angst-, depressive- og stressrelaterede symptomer - med deraf reduceret livskvalitet. Det kan der psykologisk gøres noget ved! Du kan lære at identificere negative mønstre og forandre dem.
Måske har du brug for psykologisk støtte til allerede igangværende forandringsprocesser i dit liv? Måske trænger du til at få ryddet op i dit indre? Måske har du brug for at arbejde med nye muligheder i dit liv?Måske ønsker du at forandre din livsstil? Måske ønsker du at forbedre dit forhold til andre? For de fleste vil det være en god idé med jævne mellemrum at tage pulsen på sit liv. Give sig tid til at reflektere over positive forandringsmuligheder. Give ønsker ,drømme og visioner mulighed for at træde tydeligere frem. Måske vil du udforske ukendte ressourcer? Nye fremtidige handlemuligheder? Måske ønsker du at finde din indre ro og balance? Måske ønsker du at få mere kontrol over dit eget liv? Måske vil du forebygge udvikling af stressrelaterede lidelser?
Øget psykologisk indsigt om dig selv kan for de fleste være en vej til bedre oplevelse af Sundhed og Velvære. Også ældre kan have gavn af øget psykologisk indsigt.
I min psykologiske klinik lærer du at arbejde med integration af Tanke-Følelse-Krop-Handling i dit liv. Jeg tilbyder integreret kognitiv korttidsterapi hvori indgår anerkendte psykologiske metoder der tilpasses dine behov. Få timer er ofte tilstrækkeligt.
Kognitiv terapi kan - udover til selvudvikling - anvendes overfor en lang række tilstande - såsom:
angsttilstande,depressive tilstande,stressrelaterede lidelser,fobier,tvangstanker, tvangshandlinger, akut krise, smertetilstande ,spiseforstyrrelse,afhængighed af røg/alkohol,hypokondri,lavt selvværd,dårlig trivsel, psykosociale vanskeligheder, mange psykiatriske lidelser m.m.
De integrerede metoder der tilpasses dine behov kan være:afspænding, visualisering, hypnoterapi, mentaltræning, regressionsterapi, psykodynamisk terapi, tegneterapi, narrativ terapi, symboldrama, egostaterapi ,kognitiv adfærdsterapi, systemisk terapi, m.m.